Vaše výše uvedené osobní údaje budeme (Your-World s.r.o., IČO 05489679) zpracovávat podle následujících zásad zpracování osobních údajů, které vycházejí z aktuální legislativy i našeho selského rozumu. Především byste měli vědět, že vám budeme jako uživateli naší služby posílat e-maily, které vám budou pomáhat s používáním naší aplikace. V každém e-mailu se můžete odhlásit. Prosím, seznamte se našimi zásadami. Více zde >>

Už mám účet